donderdag 1 maart 2012

Jacko van den Bosch gekozen als voorzitter OWIOS

Afgelopen maandag 27 februari 2012 is Jacko van den Bosch unaniem gekozen op een druk bezochte, extra algemene ledenvergadering van OWIOS. Van den Bosch vervulde deze functie al sinds medio december 2011 op ad interim basis. Van den Bosch volgt hiermee Eddie van Olst op, die zich niet herkiesbaar had gesteld voor een volgende termijn als voorzitter.

Om Van den Bosch officieel te benoemen was er een extra algemene ledenvergadering uitgeschreven door het bestuur van de voetbalvereniging.

Tijdens de ledenvergadering presenteerde het bestuur onder andere de visie en doelstelling voor OWIOS de komende jaren. Er zijn enkele doelen gesteld die het bestuur in deze periode wil bewerkstelligen.

Eén van de eerste wapenfeiten van het bestuur was een update van de statuten. De nieuwe statuten van OWIOS werden met algehele stemmen goedgekeurd.
Tevens is er een contributieverhoging vastgesteld.

Tenslotte gaf het bestuur nog inzicht in de status van het kunstgras. De gemeente Oldebroek heeft momenteel een voorstel neergelegd bij OWIOS. Er volgt hierover begin maart nog een gesprek met de gemeente.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten