maandag 10 oktober 2011

Seizoensafsluiting SC Oldebroek e.o.

Afgelopen vrijdag avond 7 oktober 2011 is het seizoen afgesloten van het 25 jarig jubileum van Sc Oldebroek e.o. met een BBQ met alle vrijwilligers en leden.

Na binnenkomst een kop koffie met iets hartigs genuttigd te hebben nam onze voorzitter het woord en heette iedereen van harte welkom op deze gezellige avond. Een woord van dank ging uit naar alle trainers, jeugdleden en recreanten die er zo'n geweldig seizoen van hebben gemaakt, de dank ging uit naar al de vrijwilligers die altijd maar weer klaar staan om hun handen uit de mouwen te steken daar waar het nodig is, verder werd de commissie 25-jarig bestaan die het 25-jarig jubileum helemaal hebben uitgedacht en uitgevoerd, hartelijk dank gezegd en een ieder die SC Oldebroek e.o. een warm hart toe dragen.
Zo'n 75 leden en vrijwilligers hadden zich opgegeven om samen dit mooie seizoen 2011 af te sluiten met deze BBQ, wat de samenhorigheid binnen de club enorm heeft versterkt.

Clubman van het jaar 2011,In het bijzonder werd André Wieberdink uit Oosterdorp bedankt voor alle inzet van het afgelopen jaar. Enkele voorbeelden zijn: registratie ledenbestand, coördinatie trainers, organisatie diplomaskeeleren, voorzitter CadoMotus/Berghtec toernooi, organisatie mini-elfstedentocht, enz. enz. en natuurlijk heeft hij dit niet alleen gedaan, maar toch was André de kartrekker en zorg draagde dat dit alles weer op rolletjes liep. Hij werd daarom dan ook uitgeroepen als clubman van het jaar en in het zonnetje gezet. Hij mag samen met zijn vrouw gaan genieten van een diner bij de Haas in Elburg, daarnaast mocht zijn vrouw een bloemetje in ontvangst nemen voor het vele alleen zijn als André weer eens op de skeeelerbaan was te vinden.


''Vrienden van''De club van 50 werd geïntroduceerd binnen de vereniging. In de kantine hangt een sponsorbord met de mogelijkheid om daar je naam, bedrijfsnaam of misschien wel met z'n tweeën je naam op te laten plaatsen en je zo te voegen bij de club van 50. Dit houdt in dat je lid wordt van de club van 50 als je € 50,-- inlegt. Jaarlijks wordt er voor dit geld een nuttig doel binnen de vereniging bedacht, dit jaar is gekozen om tot eind 2012 te sparen voor een tijdwaarneming voor de wedstrijden. Elk jaar wordt een nieuw doel uitgezocht om weer voor te sparen.

Het leverde deze avond spontaan 9 mensen op die zich onmiddellijk opgaven en zich toe lieten voegen aan de club van 50, waarvoor hartelijk dank.

Trainers en Nk Medaillewinnaars,
De trainers Dick Berghorst, Arnold Broekhuizen, Jan Klompmaker (niet aanwezig), Wim Bos, André Wieberdink, Elona ten Klooster (niet aanwezig), Elsemieke Kortlever (niet aanwezig), Jan Maarten Heideman (niet aanwezig), werden in het zonnetje gezet en nogmaals bedankt voor hun aandeel van het begeleiden van onze sporters, zij mochten uit de handen van Tonnie van Tongeren een mooie bos bloemen ontvangen.

Helaas werd er om uiteenlopende redenen afscheid genomen van enkele trainers; Arnold Broekhuizen, Angela Korenberg (niet aanwezig), Arjan Nagelhout, en Jan Wiebe Last (niet aanwezig) werden bedankt voor hun grote inzet in de afgelopen jaren en kregen ook een mooie bos bloemen als blijk van waardering.

Als laatste werden de NK Medaillewinnaars, Jan korenberg, Ruben Wieberdink, Angelo van de Zwam, Gerco van den Beek en Stefanie Bunte (niet aanwezig) gefeliciteerd met de vele behaalde medailles op de Nederlands Kampioenschappen, samen waren ze goed voor 22 medailles en daar kunnen we trots op zijn als vereniging. Een mooi aandenken met de behaalde resultaten erin gegraveerd werd hen overhandigd met een mooie bos bloemen.

We kunnen terug kijken op een mooie en geslaagde avond, waarvoor een ieder dank en tot volgend jaar.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten