donderdag 22 december 2011

VSCO'61 organiseert Nieuwjaarsinstuif

Op verzoek van het College van B&W van de gemeente Oldebroek organiseert de voetbalvereniging VSCO'61 de jaarlijkse Nieuwjaars instuif in Oosterwolde op 1 januari 2012. In de regel wordt deze instuif georganiseerd in buurtgebouw De Heerdt, maar omdat nieuwjaarsnacht dit jaar op zondag valt, ziet De Heerdt hiervan af.


Om juist de zondagsrust te bewaren, heeft het College bij monde van de burgemeester het verzoek neergelegd bij Stichting Dorpsbelangen om voor dit jaar de Nieuwjaars instuif elders te organiseren. Stichting Dorpsbelangen heeft het verzoek bij VSCO'61 neergelegd en juist om de reden om de zondagsrust te bewaren, verleent de voetbalvereniging hieraan haar medewerking.

Van 1:00 tot 5:00 uur is het clubgebouw van VSCO'61 op sportpark De Heughte geopend. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door een DJ. De entree bedraagt 5,00 euro, inclusief twee consumpties. Voor consumpties zijn munten tegen 2,00 euro stuk te verkrijgen. Voor oliebollen en enkele snacks wordt gratis gezorgd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten